Vapen

Av all utrustning du har som äventyrare, är kanske dina vapen den viktigaste. Utan möjlighet att försvara dig mot fiender och odjur kommer du antagligen inte att överleva speciellt läng.

Liksom rollpersoner har vapen några olika värden som avgör hur de ska användas och hur bra de är. Alla vapen är kopplade till ett attribut och en färdighet vilket avgör hur många täningar du ska slå när du använder vapnet och vilket värde du ska slå lika med eller under. Dessutom har alla vapen en Skada som talar om hur många täningar du ska slå för att se hur mycket skada du orsakar motståndaren och hur mycket extra tärningar du ska slå för varje framgång du använder för att öka skadan.

Dessutom kan ett vapen ha ett varierande antal vapenegenskaper som påverkar hur det kan användas och hur det skadar motståndaren.

Närstridsvapen


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/functions/functions.php on line 155
NamnAttributFärdighetSkadetärningarEgenskaper

Kastvapen


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/functions/functions.php on line 155
NamnAttributFärdighetSkadetärningarEgenskaper

Skjutvapen


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/functions/functions.php on line 155
NamnAttributFärdighetSkadetärningarEgenskaper

Vapenegenskaper

Bräckligt

Vapnet kan brytas och om du parerar med det och anfallaren får ett övertag kan han välja att hugga sönder ditt vapen.

Flexibelt

Det är lätt att gå från en parad till ett anfall med vapnet vilket gör att du bara behöver ett övertag för att kunna göra ett motanfall.

Fri parad

Det är lätt att få vapnet i läge för en parad och det gör att du får parera en gång varje runda utan att den paraden ger någon Stress.

Fällande

Du får lättare att fälla din motståndare om du får ett Övertag vid ett anfall med ett vapen med den här egenskapen.

Försvarsbonus

Du får använda en extra tärning när du parerarar anfall.

Litet

Vapnet har en ringa storlek och räckvidd. Det gör att du kan använda det i trånga utrymmen utan avdrag och att du lätt kan dölja det under dina kläder. Men det har också nackdelarna att det går att ducka för anfall med vapnet utan avdrag och att det inte går att använda för att parera vapen med egenskapen Styrkebonus.

Otympligt

Du kan aldrig anfalla mer en än gång per runda med ett otympligt vapen, det gäller även motanfall.

Sköld

Du kan använda en sköld tillsammans med ett enhandsvapen utan att vara tränad att använda två vapen. Dessutom kan en sköld användas för att blockera kastvapen och skjutvapen.

Styrkebonus

Vapnet ger mycket mera skada då du kan lägga extra kraft i dina anfall och om summan av ditt värde i attributet Fysik och färdigheten Styrka är åtta eller mer ökar bonusskadan med en tärning. Är den tolv eller mer ökar den i stället med två tärningar. Vapnets tyngd gör också att det är lättare att slå vapnet ur händerna på motståndaren om du får ett extra övertag och att det inte går att parera det med små vapen.

Trubbigt

Vapnet orsakar inte lika alvarliga skador och både den första och andra skadan räknas därför som omtöckningar i stället för en skada.

Tvåhandsvapen

Vapnet måste fattas med två händer.

Vådligt

Vapnet glider lätt genom mjuk vävnad och glipor i rustningar det gör att du kan välja att använda ett övertag för att ignorera motståndarens rustning. Dessutom räcker det att skadan är lika med motståndarens Tålighet för att det ska räknas som en allvarlig skada.