Påfrestningar

I Pentagram används påfrestningar som ett sätt att hantera mer eller mindre allting som påverkar din rollperson negtivt under mer än ett framfgångsslag och inte beror på yttre omständigheter. Som grundprincip så innebär två påfrestningar som rimligen borde påverka ett slag att du får använda en tärning mindre. De vanligaste typerna av påfrestningar är Stress, Skador och Utmattning. Det går att ha flera påfrestningar av samma sort för att visa att rollpersone är exempelvis mycket stressad, svårt skadad eller rejält utmattad.

Stress

Stress är en relativt tillfällig påfrestning som framför allt används strid och symboliserar att du är ur balans, pressad, förvirrad, skrämd eller helt enkelt stressad. Stress försvinner så fort du får en chans att vila och återhämta dig en kort stund.

Även om stress i första hand är tänkt att använda i strid kan den även användas i andra besvärliga och intensiva situationer där rollpersonen påverkas negativt av liknande förutsättningar

Skador

När du blir skadad får du påfrestningar i form av Omtöckning, Skada och Trauma som symboliserar skador av stigande svårighet. Ett svärdshugg skulle exempelvis kunna orsaka en Omtöckning, tre Skada och ett Trauma. Som påfrestningar påverkar alla typer av skador dig lika mycket men det finns andra skillnader som beskrivs på sidan om skador.

Utmattning

Utmattning är en påfrestning som du drar på dig genom långvarig ansträngning och som återfås genom långvarig vila. Det kan exempelvis orsakas av sjukdommar eller genom att vandra långt många dagar i streck.

Andra påfrestningar

Spelledaren kan hitta på andra typer av påfrestningar som Sömnbrist, om rollpersonen inte sovit på en hel natt eller vätskebrist om rollpersonen inte haft möjlighet att dricka på flera. Det kan vara bra att använda flera olika sorters påfrestningar i stället för att bara använda utmattning eftersom det krävs olika förutsättningar för att bli av med dem. Det går exempelvis bara att bli av med sömnbrist genom att sova ordentligt och med vätskebrist genom att dricka.