Rollpersonen

Som rollpersonen har du några olika typer av egenskaper som avgör hur lätt du har för vissa saker, vad du kan och hur skicklig du är. Dessa egenskaper är uppdelade på attribut, färdigheter, förmågor och övriga egenskaper och beskrivs på varsin sida.

Som rollperson tillhör du dessutom ett folkslag och har ett värv. Det är folkslaget och värvet som avgör vilka värden dina attribut kan ha, vilka färdigheter du börjar med samt vilka förmågor du har och kan välja från början.

Skapa en rollperson

När du skapar din rollperson gör du det i fem steg.

1 Välj ett folkslag

De flesta fantasyvärldar befolkas av mer än människor och du hittar alla du hiitar dem du har att välja mellan på sidan med folkslag. Ditt val avgör vilka värden du kan placera på de olika attribut och ger dig ett antal förmågor som kan vara så fäl fördelar som nackdelar.

I många världar kan de olika folkslagen föröka sig med varandra och det kan därför finnas ett stort antal olika blandningar med egenskaper från två eller flera folkslag. Om du vill spela en sådan rollperson får du diskutera med din spelledare vad du kan ha fått med deig frö attribut och egenskaper från respektive folkslag.

2 Fördela värden på attributen

Du ska nu fördela 18 poäng mellan de fem attributen så att varje attribut får ett värde som befinner sig inom det tillåtna intervallet för folkslaget du har valt.

Det kan vara lockande att ge högsta möjliga värde till de två attributen som du tror kommer att vara viktigast för din rollperson men ett lågt värde i ett attribut kommer att vara en nackdel oavsett vilket attribut det är frågan om.

3 Välj värv

Ditt värv ger dig nya värden i ett antal färdigheter och ett urval av förmågor. Av dessa förmågor ska du välja två eller flera förmågor beroende på vilket värv du väljer. Vissa värv gör även att du börjar med ett antal besvärjelser.

Du kan alltid välja att byta ut en eller flera av värvets förmågor mot lika många bakgrundsförmågor.

4 Beräkna övriga egenskaper

Nu när du vet ditt startvärde i alla dina attribut och färdigheter, och vet vilka förmågor du har ska du beräkna de övriga egenskaperna i enlighet med formlerna på sidan för övriga egenskaper.