Magi

I Pentagram är magi den främsta vetenskapen och den mäktigaste kraften. Det finns till och med de som påstår att förmågan att bemästra magi är det enda som skiljer de dödliga från de gudomliga. Magi har varit en avgörande faktor i nästan alla större konfliketer och har format världen. Det finns fantastiska ruiner av byggnader som aldrig kunnat uppföras utan magi och spår efter fruktansvärd fördelse som orsakats av mäktig magi.

Att lära sig magi

Alla rollpersoner kan lära sig att använda magi. Färdigheten Trolldom representerar dina teoretiska kunskaperna om magi medan dina besvärjelser representerar vad du kan åstakomma med magi. För att kunna lära dig besvärjelser måste du ha värde tre eller högre i färdigheten Trolldom.

Varaktighet

Omedelbar

Effekten av besvärjelsen varar bar någon enstaka sekund.

Tidsbegränsad

Besvärjelsen varar en bestämd tid som kan vara allt från enstaka rundor till flera år.

Permanent

Besvärjelsen är permanent och finns kvar tills dess att den skingras eller ett vilkor i dess beskrivning har uppfyllts.

Fysisk förändring

Det här är en kombination av omedelbar och permanent, och innebär att själva besvärjelsen sker omedelbart och ger en permanent förändring som inte går att skingra eftersom det inte finns någon aktiv magi att skingra efter att besvärjelsen kastats.

Framgång

Det här är en speciell form av en tidsbegränsad varaktighet. innebär att besvärjelsen varar lika många rundor som antalet framgångar. Om den har effekt även utan framgångar räknas varaktigheten som Omedelbar då du inte får några framgångar.

Koncentration

Vissa besvärjelser har koncentration som sin varaktighet eller som en alternativ varaktighet. Det innebär att magikern kan hålla besvärjelsen vid liv så länge han koncentrerar sig på det och inte gör någonting annat som kräver hans fulla uppmärksamhet. Magikern kan därför inte göra mer än att förflytta sig upp till två meter per runda eller säga något enstaka ord utan att förlora koncentrationen.