Skador

När du träffas av ett vapen och din rustning inte skyddar dig blir du skadadad vilket ger dig påfrestningar i form av Omtöckning, Skada och Trauma. Du kan även bli skadad av andra saker som eld, fall från hög höjd eller att du blir klämd.

Skadeslaget

Skadeslaget görs med ett varierande antal tiosidiga tärningar beroende på vad det är som orsakar skadan och ju fler tärningar som ska slås desto allvarlig skadan riskerar att bli. Resultatet ska sedan jämföras med ditt Skydd för att avgöra hur mycket skada du får. Om din rustning skyddar mot skadan ska du använda dess Skydd, i annat fall är ditt Skydd två.

Skadeslaget fungerar som ett omvänt framgångsslag där alla tärningar vars resultat är högre än ditt värde i Skydd orsakar dig skada. Men ditt värde i Skydd talar också om hur mycket skydd du maximalt kan få. Oavsett hur många tärningar som är lägre än ditt Skydd kommer antalet som orsakar dig skada aldrig att vara lägre än det totala antalet minus ditt Skydd. Ditt skydd kan vara högre än åtta men ett tärningsresultat på nio eller tio kommer ändå att orsaka skada.

Exempel: Du har en rustning av härdat läder med Skydd 4 och träffas av en stridsyxa som gör att skadeslaget ska slås med fem tärningar. Resultatet blir 2, 4, 5, 7 och 8. Din rustning gör skadan minskar med två eftersom tärningarna som utföll med en tvåa och en fyra inte kommer att orsaka skada. Även om alla fem tärningarna hade utfallit med resultat som var lika med fyra eller lägre så hade en tärning fortfarande orsakat skade eftersom du aldrig kan minska antalet tärningar med mer än ditt Skydd.

Påfrestningar från skador

Efter att man har resultatet från skadeslaget ska de tärningar som orsakade skada omvandlas till en påfrestning vardera. Skador resulterar normalt i de tre påfrestningarna Omtöckning, Skada och Trauma. Vilken slags påfrestrning var och en av tärningarna resulterar i beror på vilken egenskaper skadan hade. De tre egenskaperna som påverkar skadan är Trubbigt, Vådligt och Penetererande. Trubbigt gör skadorna något mindre farliga medan Vådligt och Penetererande gör skadorna allvarligar. I nedanstående tabell kan du utläsa hur resulatet av skadeslaget ska fördelas beroende på skadans egenskaper. Har skadan inte någon av de tre egenskaperna används den nedersta raden i tabellen.

Första tärningenAndra tärningenLägre än TålighetLika med TålighetHögre än Tålighet
TrubbigtOmtöckningOmtöckningSkadaSkadaTrauma
VådligtOmtöckningSkadaSkadaTraumaTrauma
PenetrerandeOmtöckningSkadaSkadaTraumaTrauma
ÖvrigaOmtöckningSkadaSkadaSkadaTrauma

Omtöckning

Omtöckning motsvara bland annat småsår, bulor, svullna leder och att du tappat luften. De kommer att påverka dig under striden men med lite vårde efter striden kommer antagligen att göra att du kan återhämta dig nästan helt från dem.

Skada

Skada motsvarar bland annat lite rejälare sår, stukade leder och brustna revben. Du kommer att få drass med skadan längre tid och blir normalt av med en Skada efter varje natt.

Trauma

Trauma motsvara potetiellt dödliga skador och är allt från rejäla köttsår till sprickor i skallen, brutne och till och med avhuggna lemmar. Det tar lång tid att återhämta sig från Trauma och du blir normalt av med ett Trauma per vecka. Varje gång du får Trauma ska du även slå ett slag på tabellen för

Hur du påverkas av skador

Liksom andra påfrestningar gör två påfrestningar från skador, oavsett vilken typ av påfrestning det är frågan om, att du får använda en tärning mindre vid alla slag som rimligtvis påverkas av att du är skadad. Men du kan ignorera lika mycket Omtöckning och Skada som ditt värde i Tålighet innan den börjar påverka dig. Oavsett vad du har i Tålighet kan du aldrig ignorera Trauma.

Exempel: Du har Tålighet 3 och har fått två Omtöckning och fyra Skada. Du har alltså totalt sex påfrestningar orsakade av skada. Eftersom du har Tålighet 3 kan du ignorera tre av dessa och därefter får du använda en tärning mindre för varje två påfrestningar. Du kommer alltså att få använda en tärning mindre vid alla slag som rimligen påverkas av att du är skadad.

Vård och Läkning

Första hjälpen

Direkt efter det att du blivit skadad, exempelvis efter en strid kan du eller någon annan ta se om dina skador med hjälp av enklare utrustning som bandage, rent vatten, sårsalva eller sprit. Slå ett slag med Motorik & Fingerfärdighet och läs av resultatet i tabellen.

FramgångarEffekt
IngaTvå Omtöckning blir Skada och du blir av med resterande Omtöckning.
1En Omtöckning blir Skada och du blir av med resterande Omtöckning.
2Du blir av med alla Omtöckning.
3 eller flerDu blir av med alla Omtöckning och en Skada.