Folkslag

De flesta sagovärldar befolkas inte bara av människor. Här hittar du vid sidan av människor exempel på tre andra folkslag som kan finnas i din spelvärld eller använda som du kan använda som inspiration för att skapa egna.

Ett folkslag ger ofta någon form av begränsning för hur du får fördela attributen när du skapar din rollperson och ger dig ett antal folkslagsförmågor som kan innebära både för och nackdelar.

Alver

Alver har en spenslig kroppsbyggnad och spetsiga öron. De lever väldigt länge i förhållande till människor, ibland är de till och med odödliga. De lever i samklang med naturen och kommer ofta i konflikt med människor och dvärgar som kommer till deras skogar i jakt på timmer eller pälsar.

Attribut

Som alv kan dina attribut ligga inom följande intervall. Tabellen visar även vad som kan ses som det normala värdet för en genomsnittlig alv.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/folkslag.php on line 36
AttributIntervallNormalvärde

Förmågor

Som alv får du förmågorna Lätt, Nattsyn, Skarp hörsel.

Dvärgar

Dvärgar är kortväxta men kraftigt byggda och de är oftast starkare än människor Dvärgmän har ofta ett rejält helskägg och det är inte ovanligt att även kvinnorna har viss skäggväxt. Dvärgarna lever i regel i underjordiska städer där de ägnar sig åt gruvdrift och hantverk, men de är även tappra krigare och deras favoritvapen är stridsyxor.

Attribut

Som dvärg kan dina attribut ligga inom följande intervall. Tabellen visar även vad som kan ses som det normala värdet för en genomsnittlig dvärg.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/folkslag.php on line 36
AttributIntervallNormalvärde

Förmågor

Som dvärg får du förmågorna Bergshantverkare, Dvärgasinne, Hederlig, Inre kompass, Kort och kompakt, Nattsyn, Stryktålig.

Halvlingar

Halvlingar ser ut som människor men är mycket mindre och blir sällan mycket mer än en meter långa. Deras huvuden är lite större i förhållande till deras kropp och deras öron är ibland något spetsigare. De lever i egna väl dolda samhällen eller som en del av människornas samhällen.

Attribut

Som halvling kan dina attribut ligga inom följande intervall. Tabellen visar även vad som kan ses som det normala värdet för en genomsnittlig halvling.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/folkslag.php on line 36
AttributIntervallNormalvärde

Förmågor

Som halvling får du förmågorna Liten, Oskyldig uppsyn.

Människor

Människor är ett stolt men kortlivat folk som har anpassat sig till nästan alla miljöer. Men om alverna är skogarnas folk och dvärgarna är bergens folk så är människorna framför allt slätterna och kusternas folk.

Attribut

Som människa kan dina attribut ligga inom följande intervall. Tabellen visar även vad som kan ses som det normala värdet för en genomsnittlig människa.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/folkslag.php on line 36
AttributIntervallNormalvärde

Förmågor

Som människa får du förmågorna Mångsysslare, Ödets gunstling.