Erfarenhet

När du ger dig ut på äventyr kommer du att gradvis att förbättra dina färdigheter och lära dig ny förmågor. Den första gången du använder en färdighet på ett meningsfullt sätt får du markera det med ett streck i en av de två cirklarna som finns i anslutning till varje färdighet på rollformuläret. När äventyret är slut lägger du till ett streck så att det i stället blir ett kryss i cirkeln. På så vis kan du se att krysset kommer från ett avslutat äventyr och att du kan sätta ett streck i den andra cirkel första gången du använder den under nästa äventyr.

Efter ett äventyr kan du använda dessa kryss på fyra sätt:

Förbättra en färdighet

När båda cirklarna är ikryssade kan du försöka höja färdigheten ett steg genom att slå med två tiosidiga tärningar:

Lära dig en förmåga

Du kan använda din erfarenhet för att lära dig nya förmågor genom att flytta erfarenhet från färdigheter till förmågor som är kopplade till den färdigheten. Du kan lära dig så väl värvsförmågor som hjälteförmågor på detta sätt. Men för att lära dig hjälteförmågor måste du även uppfylla deras krav. Dessutom måste det var rimligt att du haft möjlighet att inhämta de kunskaper och den träning som krävs för att du ska kunna lära dig en förmåga och det är alltid spelledaren som avgör om du får flytta erfarenhet till en viss förmåga eller inte.

Att lära sig en ny förmåga kräver alltid fem kryss och det finns en speciell plats på rollformuläret för inlärning där du ska lägga till förmågor du håller på att lära dig.

För att flytta ett kryss till en förmåga måste du slå med en tiosidig tärning och få ett resultat som är lika med eller lägre än färdighetens värde. Lyckas slaget flyttar du krysset från färdigheten till förmågan och när förmågan har fått fem kryss tar du bort den från inlärning och lägger till den bland dina förmågor i stället. Om slaget däremot misslyckas har krysset gått förlorat.

Höja din Tur

Du kan höja din tur ett steg eller till din startnivå om din tur är lägre än så. Att höja tur ett steg kostar lika många kryss som värdet din Tur kommer att ha efter höjningen. Att till exempel höja tur från tre till fyra kostar alltså fyra kryss.

Lära dig en besvärjelse

Du lär dig besvärjelser på samma sätt som förmågor men du måste ha tillgång till en beskrivning av besvärjelsen för att kunna lära dig den. Kryssen tas alltid från färdigheten Trolldom och det är även dess värde man ska slå lika med eller under för att få flytta krysset.

Till skillnad från förmågor, där kostnaden alltid är fem kryss, så är kostnaden för att lära sig en ny besvärjelser den samma som dess nivå.

Extra erfarenhetskryss

som spelledare kan du även låta spelarna få ett eller ett par extra erfarenhetskryss efter varje avslutat möte. Dessa kan fördelas fritt på vilka färdigheter som helst oavsett om de fått kryss under äventyret eller inte. Du kan även välja att ge spelare ett kryss på en viss färdighet eller förmåga som du tycker att de använt mycket eller fått mycket erfarenhet av.

Om spelarna vandrat i en två vecka för att ta sig till en avlägsen plats kan du välja att ge dem ett kryss vardera på Uthållighet och om de vistats länge på en plats där det talas ett främmande språk kan de få ett kryss för det språket.

Långa äventyr

Vid väldigt långa äventyr kan spelaren välja att vid lämpliga tillfälle dela ut erfarenhet, låta spelarna kryssa sina erfarenhets streck och höja färdigheter som om äventyret vore slut.