Övriga egenskaper

Utöver attribut färdigheter och förmågor har även alla rollpersoner de fyra egenskaperna Tålighet, Mana, Förflyttning och Tur. När färdigheterna som ligger till grund för dessa egenskaper förändras ska du beräkna deras värde på nytt. Alla resultat avrundningar nedåt genom trunkering vilket innebär att det endast är heltalsdelen som används.

Tålight

Din Tålighet avgör hur mycket skada du kan orsakas innan den räknas som en allvarlig skada. Du får din Tålighet genom att lägga ihop summera Fysik och medelvärdet av din Styrka och Uthållighet och läsa av resultatet i tabellen.

Fysik + (Styrka + Uthållighet)/2Tålighet
- 53
6 - 74
8 - 105
11 - 146
15 - 7

Mana

Din Mana är ett mått på din inneboende kraft och används för att kasta besvärjelser och för att aktivera vissa förmågor. Din Mana beräknas med formeln (Närvaro + Viljestyrka) / 2

Förflyttning

Din Förflyttning avgör hur snabb du är och används bland annat när du är jagad eller jagar någon. Den avgör även hur långt du kan förflytta dig på en runda då under en strid. Din Förflyttning beräknas med formeln (( Fysik + Smidighet + Akrobatik + Styrka) / 3) + 5.

Tur

Din Tur används för att lura döden och gör att din rollperson har lite större chanser att överleva i en farofylld värld. Du kan minska din Tur för att få fler tärningar vid ett slag eller för att minska en skada, men du har inte så mycket Tur så spender den försiktigt. När du börjar har du 3 Tur.