Warning: Undefined property: User::$id in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/global/classes/User.php on line 15
Pentagram

Attribut

Alla rollpersoner har de fem attributen Fysik, Smidighet, Motorik, Närvaro och Intelligens. För människor är deras värde i ett intervall mellan två och fem med tre som normalvärde. Andra folkslag kan ha lite andra intervall och normalvärden. Rollpersonerna är exceptionella individer och deras genomsnittliga värde ligger därför närmare fyra än tre och många rollpersoner har värdet fem i sitt eller sina starkaste attribut.

Fysik

Fysik är ett mått på hur välbyggd och tålig du är. Det används vid alla handlingar som kräver kraft och styrka. Men kan även användas då du hotar någon fysiskt.

Smidighet

Smidighet är ett mått på bland annat hur vig du är och hur god balans du har. Den används vid alla handlingar som kräver kroppskontroll.

Motorik

Motorik är ett mått på din koordinationsförmåga, finmotorik och precision och används bland annat då du försöker dyrka upp ett lås eller träffa någonting med ett skjutvapen.

Närvaro

Närvaro är ett mått på hur väl du är medveten om din omgivning, hur snabbtänkt du är, din personliga utstrålning och i viss mån hur mentalt stark du är.

Intelligens

Intelligens är ett mått på hur analytisk du är och hur bra du är på att inhämta och komma ihåg olika former av kunskap.