Attribut

Alla rollpersoner har de fem attributen Fysik, Smidighet, Motorik, Närvaro och Intelligens. För människor är deras värde i ett intervall mellan två och fem med tre som normalvärde. Andra folkslag kan ha lite andra intervall och normalvärden. Rollpersonerna är exceptionella individer och deras genomsnittliga värde ligger därför närmare fyra än tre och många rollpersoner har värdet fem i sitt eller sina starkaste attribut.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/webvol13/jn/vreks0cn4309tlf/zadrith.com/public_html/pentagram/attribut.php on line 39