Besvärjelser

Antända

Typ: Invokation

Nivå: 1

Domän: Eld

Varaktighet: Omedelbar

Räckvidd: Beröring

Du kan genom din beröring antända ett lättantändligt föremål som torrt trä, tyg eller papper.

Blända

Typ: Invokation

Nivå: 2

Domän: Ljus

Varaktighet: Omedelbar

Räckvidd: 5 meter

Du riktar handen mot en varelse som befinner sig på kort avstånd från dig och skickar en kraftig ljusblixt mot dess ögon. Den som träffas blir förblindad och förlorar en tärning per framgång under en rundad. avdraget minskar sedan med en tärning per runda.

Dimma

Typ: Invokation

Nivå: 2

Domän: Vatten

Varaktighet: Varierar

Räckvidd: 10 meter

Du får fukten att stiga upp ur marken och bilda en tät dimma kring dig och allt inom räckvidden. Inne i dimman är sikten endast ett par meter. Dimman skingras naturligt beroende på förhållandet på platsen.

Hela (Manakrav)

Typ: Invokation

Nivå: 3

Domän: Liv

Varaktighet: Fysisk förändring

Räckvidd: Beröring

Genom din beröring avlägsnar du all omtöckning och läker en skada per framgång.

Illusionsmask

Typ: Invokation

Nivå: 2

Domän: Illusioner

Varaktighet:

Räckvidd:

Du förändrar ditt utseende genom att skapa en illusion som täcker ditt ansikte. Masken följer dina ansiktsrörelser och går inte att skilja från ett riktigt ansikte utan att genomskåda illusionen.

Klor

Typ: Invokation

Nivå: 2

Domän: Kropp

Varaktighet:

Räckvidd:

Du får dina naglar eller naglarna hos någon du rör vid att växa ut till rejäla klor vilket gör att du får en extra skadetärning då du anfaller någon utan vapen. Efter att scenen är slut växer nya naglar ut under klorna som då faller av.

Lindra smärta

Typ: Invokation

Nivå: 1

Domän: Liv

Varaktighet:

Räckvidd:

Du kan lindra smärta och därigenom avlägsa två Omtöckning per framgång hos någon som befinner sig på kort avstånd från dig.

Lugna djur

Typ: Invokation

Nivå: 1

Domän: Djur

Varaktighet:

Räckvidd:

Du får ett vilt djur att släppa all aggression mot eller rädsla för dig och dem i ditt sällskap. Effekten varar under en scen men bryts omedelbart om du eller någon i ditt sälskap gör något som skadar djuret.

Låga

Typ: Invokation

Nivå: 1

Domän: Eld

Varaktighet:

Räckvidd:

Du frammanar en låga som svävar strax ovanför din öppna hand. Lågan ser ut som en stor ljuslåga och brinner under en scen eller tills du släcker den genom att sluta handen.

Läka (Manakrav)

Typ: Invokation

Nivå: 2

Domän: Liv

Varaktighet:

Räckvidd:

Genom din beröring avlägsnar du all omtöckning och läker en skada per två framgångar.

Regenerera (Manakrav)

Typ: Ritual

Nivå: 4

Domän: Liv

Varaktighet:

Räckvidd:

Ritualen får en amputerad eller vanställd kroppsdel att växa ut eller återställas.

Vind

Typ: Invokation

Nivå: 1

Domän: Luft

Varaktighet: Framgång (Koncentration)

Räckvidd: 10 meter

Det här är en av de mest grundläggande besvärjelserna och inte sällan en av de första besvärjelserna som nya magiker lär sig.

Besvärjelsen sätter helt enkelt luften i rörelse och kan skapa allt från en lätt vindpust till en fullskalig orkan

Hur kraftig vinden blir beror på antalet framgångar och du kan själv välja vilken nivå du vill åstadkomma eller så kan du bara försöka skapa en så kraftig vind som möjligt. Besvärjelsen misslyckas aldrig helt eftersom det inte krävs några framgångar alls för att skapa en vindpust.

Inga framgångar: Du skapar en vindpust som är kraftig nog att blåsa ut ett ljus eller blåsa ner lite papper från ett bord

En framgång: Du skapar en lite rejälare vindpust som är stark nog att blåsa igen en dörr eller ett fönster. Du kan även skapa en ihållande vind som är stark nog att få en mindre segelbåt att färdas upp till 5 meter per runda så länge du koncentrerar sig på att hålla igång besvärjelsen.

Två framgångar: Du skapar en kraftig vindpust som är stark nog att släcka en fackla eller en lägereld. Du kan även skapa en ihållande frisk vind som är stark nog att få en lite större segelbåt att färdas upp till 20 meter per runda så länge du koncentrerar dig på att hålla igång besvärjelsen.

Tre framgångar: Du skapar en kraftig vind som gör alla handlingar som kräver balans eller precision en tärning svårare. Du kan även skapa en ihållande vind som är stark nog att få ett segelfartyg att färdas med en hastighet av upp till 40 meter per runda så länge du koncentrerar dig på att hålla igång besvärjelsen.

Fyra framgångar: Du skapa en vind av stormstyrka som gör alla handlingar som rimligen påverkas av vinden en tärningar svårare och alla handligar som kräver balans eller precision mer eller mindre omöjliga. All förflyttning halveras för dem som försöker förflytta sig mot vindriktningen. Dessutom går det bara att kommunicera med de som befinner sig upp till 10 meter bort.

Vinden är stark nog att blåsa omkull möbler och andra låsa föremål och kan även orsaka skador på byggnader.

Du kan även skapa en ihållande vind som gör att medelstora och stora fartyg kan färdas upp till 60 meter per runda så länge du koncentrerar dig på att hålla igång besvärjelsen. Den påverkar naturligtvis även mindre båtar men de riskerar att gå i kvav om de inte har en mycket skicklig seglare vid rodret.

Fem framgångar eller mer: Du skapar en vind av orkanstyrka. Vinden gör nästan alla handlingar omöjliga och det är mycket svårt att kommunicera med någon som inte står precis intill. Vinden kan välta stora föremål och träd samt orsaka omfattnade skador på byggnader. Skepp som hamnar i vägen för en sådan vind kommer att kapsejsa om de inte har en mycket skicklig skeppare vid rodret.

Vindstöt

Typ: invokation

Nivå: 2

Domän: Luft

Varaktighet: Omedelbar

Räckvidd: 10 meter

Magikern skapar en kraftig vindstöt som kan slå omkull eller slunga iväg en motståndare. Hur de som träffas av vindstöten påverkas beror på hur många framgångar de som träffas få på ett slag med Fysik & Styrka.

Magikern får färre framgångar: Den som träffas påverkas inte.

Lika många framgångar: Den som träffas får två stress om magikern har den högsta framgångstärningen i annat fall får hen en stress.

Magikern får en framgång mer: Den som träffas slungas till marken. Och får två tärningar fallskada.

Magikern får två eller framgång mer: Den som träffas slungas bakåt fem meter. Och får fem tärningar fallskada.

Förstärkningar: Dubblera antalet som träffas till en kostnad av en träning för varje fördubbling.

Virvelvind

Typ: invokation

Nivå: 3

Domän: Luft

Varaktighet: Koncentration

Räckvidd: 50 meter

Magikern skapar en kraftig virvelvind