Förmågor

Förmågor är det som främst ger dig din unika karaktär. Alla rollpersoner har samma attribut och behärskar samma färdigheter, men förmågorna är det bara vissa rollpersoner som har. Ditt val av folkslag ger dig dina första förmågor och det är förmågor som alla individer från det folkslaget har. Sedan får du ett antal förmågor att välja mellan då du väljer ditt värv. Det är även värvet som avgör hur många av dessa förmågor du får välja.

Du kan bara skaffa en viss förmåga en gång. Om du exempelvis fick skarp hörsel via ditt folkslag kan du inte även välja det som en bakgrundsförmåga. Några förmågor måste specialiseringar och då kan du ha dem flera gånger men med olika specialiseringar. Du kan exempelvis lära dig förmågan Hantverk flera gånger men för olika hantverk. Förmågor som ska specialiseras har sina namn skrivna inom hakparenteser exemplevis så här på sidan står det exempelvis [Hantverk] i stället för Hantverk.

Förmågorna du kan ha är uppdelade på fyra olika kategorier.

Folkslagsförmågor

Denna kategori innehåller förmågor som alla medlemmar av olika folkslag har från början och som aldrig går att lära sig därefter. Då du väljer ditt folkslag är de flesta förmågorna du får via folkslaget från den här kategorin. Det kan även hända att du får några bakrundsförmågor, om det är förmågor som individer från andra folkslag kan ha men inte alltid har, eller en värvsförmåga om det är något alla medlemmar av folkslaget lär sig under sin uppväxt men som även andra kan lära sig.

Bakgrundsförmågor

Denna kategori innehåller förmågor som vissa individer är födda med eller har förvärvat under sin uppväxt. Du kan bara välja dem då du skapar rollpersonen och du kan alltid välja vilken bakgrundsförmåga som helst i stället för någon av de förmågorna du får att välja på via ditt värv.

Värvsförmågor

Denna kategori innehåller förmågor som alla har möjlighet att lära sig. Förmågorna som ditt värv ger dig möjlighet att välja mellan är alla hämtade från denna kategorin och du kan lära dig fler värvsförmågor efter att su påbörjat dina äventyr.

Hjälteförmågor

Hjälteförmågor är kraftfulla förmågor som endast ett fåtal individer har och innan du har möjlighet att lära dig dem måste du först uppfylla vissa krav, exempelvis att du har uppnått ett angivet värde i en eller flera färdigheter eller redan har en eller flera andra förmågor.

Bergshantverkare

Kategori: Folkslagsförmåga

Du har en medfödd fallenhet för att forma sten och metall och får därför använda en extra tärning då du gör det. Det gäller även då du kastar besvärjelser som på något sätt påverkar sten eller metall.

Blixtsnabba reflexer

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Akrobatik

Du har väldigt snabba refelexer och får därför addera två extra framgångar till ditt initiativslag. Du får även använda en extra tärning då du undviker eller blockerar kastvapen och skjutvapen.

Bärsärk

Kategori: Hjälteförmåga

Krav:

Värde fem eller mer i färdigheterna Närstrid, Styrka och Viljestyrka.

Färdighet: Viljestyrka

När du blir skadad kan du välja att gå bärsärk. Du får då en extra tärning för alla anfallsslag och skadeslag men får använda en tärning mindre för alla försvarsslag. Du får dessutom ignorerar all påfrestning på grund av Omtöckning.

Diskret

Kategori: Folkslagsförmåga

Du är inte så lätt att lägga märket till och det gör att du får använda en extra tärning vid alla slag mot färdigheten Akrobatik för att smyga och hålla dig dold, samt då du använder färdigheten Fingerfärdighet för att stjäla saker.

Dolkmästare

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Närstrid

Du är en mästare på att använda dolkar och andra typer av småvapen och får därför använda en extra tärning när du anfaller eller parerar med sådana vapen.

Dvärgasinne

Kategori: Folkslagsförmåga

Du kan känna berget omkring dig ett par meter bort vilket gör att du aldrig går in i en vägg eller över kanten till stup när du rör dig i underjorden även om det inte finns någon ljuskälla.

Elementarmagi

Kategori: Värvsförmåga

Magiskola

Färdighet: Akrobatik

Du har studerat elementarmagi på hög nivå. Du kan lära dig besvärjelser från skolan med nivå tre eller mer och får alltid använda en extra tärning då du kastar besvärjelser från denna skola.

Falkblick

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du har ovanligt skarp syn och får därför en extra framgång då du använder färdigheten Uppmärksamhet för att upptäcka eller identifiera någonting på långt håll.

Friklättrare

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Akrobatik

Du är en mästare på att ta dig uppför så väl klipväggar som byggnader och får därför använda en tärning extra då du klättrar.

Fördelaktigt yttre

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du ser ovanligt bra ut och får därför använda ytterligare en tärning i alla sociala sammanhang där ditt utseende kan vara till din fördel. Det behöver inte innebär att du ser bra ut, du kan även exempelvis se ut att vara väldigt pålitlig.

[Hantverk]

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Fingerfärdighet

Du har de kunskaper och den träning som krävs för att tillverka föremål med hjälp av ett hantverk och om ditt värde i Fingerfärdighet är fem eller högre är du skicklig nog att kunna försörja dig på ditt hantverk om marknaden är stor nog. Denna förmåga måste specialiseras mot ett specielt hantverk, exempelvis kaligrafi, läderhantverk eller vapensmide.

Hederlig

Kategori: Folkslagsförmåga

Du har svårt för att ljuga och förställa dig och får därför använda en tärning mindre när du använder färdigheten Övertyga för att luras eller vilseleda.

Helarkonst

Kategori: Värvsförmåga

Magiskola

Färdighet: Trolldom

Du är skicklig på att bota sjukdommar och läka skador med hjälp av magi. Du kan lära dig besvärjelser med skolan Helarkonst av nivå tre och högre och får alltid använda en extra tärning då du kastar besvärjelser från denna skola. Dessutom får du använda en extra tärning när du förbinder skador, behandlar infektioner och utför andra former av medicinska behandlingar.

Härdad

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Styrka

Du är van att bli skadad och att bita ihop och kämpa vidare trots dina skador. Du får därför ignorerar ytterligare två Omtöckning eller Skada innan du påverkas av dina skador.

Illusionism

Kategori: Värvsförmåga

Magiskola

Färdighet: Trolldom

Du har studerat illusionsmagi på hög nivå. Du kan lära dig besvärjelser från skolan med nivå tre eller mer och får alltid använda en extra tärning då du kastar besvärjelser från denna skola.

Inre kompass

Kategori: Folkslagsförmåga

Du kan känna magnetfälten i marken och vet därför alltid i vilken riktning du rör dig.

Jägare

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Skytte

Du är van att skjuta olika slags bytesdjur och när du skjuter mot ett djur får du använda en extra tärning till så väl anfallsslag som skadeslag.

Kort och kompakt

Kategori: Folkslagsförmåga

Kort och kompakt Din kroppsbyggnad gör att du inte är lika bra på att springa, hoppa, klättra och då du slår för att se hur väl du lyckas med får du därför använda en tärning mindre. Det gör också att din förflyttning ska minskas med två efter att du beräknat den på vanligt sätt.

Kostnärlig

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du är ovanligt konstnärligt lagd. Du kan göra välliknade skisser av personer, platser och föremål och om du ska slå ett slag för att tillverka ett vackert föremål får du använda en extra tärning.

Liten

Kategori: Folkslagsförmåga

Folkslaget du tillhör är markant mindre än de flesta andra folkslag vilket påverkar dig på flera sätt:

  • Efter att du beräknat din Förflyttning ska du minska dess värde med 2
  • Efter att du beräknat din Tålighet ska du minska den med 1
  • Du får använda en extra tärning när du slår ett slag för att smyga eller gömma dig.
  • Om någon försöker träffa dig med ett skjutvapen eller kastvapen får de använda en tärning mindre.

Du har kan använda de flesta vapen som är tillverkade för större varelser men om de inte är väldigt små måste du greppa dem med två händer och är de väldigt långa eller tunga kan du inte använda dem alls.

På sidan med vapen finns en speciell tabell med vapen för små varelser

I övrigt är det upp till spelledaren att avgöra när din ringa storlek är till en fördel eller nackdel för dig och i dessa fall får du använda en extra tärning eller en tärning mindre vid dina slag.

Lätt

Kategori: Folkslagsförmåga

Du väger mindre än en människa av samma längd och kroppsbyggnad och du får därför använda en extra tärning när du smyger eller klättrar.

Lönnmord

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Närstrid

Om du är beväpnad med en kniv, dolk eller någonting liknande och kan anfalla din motståndare bakifrån får du använda två extra tärningar för så väl anfallsslaget som skadeslaget.

Mekaniker

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Fingerfärdighet

Du har kunskap om olika former av mekaniska konstruktioner och hur de fungerar. Det gör att du får använda en extra tärning när du försöker dyrka upp ett lös eller desarmerar en mekanisk fälla. Du har även den kunskap som krävs för att konstruera lås och andra former av mekaniska konstruktioner och får använda en extra tärning då du gör även det.

Miljövana

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Vildmarksvana

Du är van att vistas i en viss sorts miljö exempelvis berg, kust, skog, stad eller öken. När du befinner dig i den miljön får du använda en tärning extra på alla slag för att exempelvis lyssna, speja, spåra, gömma dig, smyga och för kunskap om djur och växter som finns i den miljön. Du kan ha denna förmåga flera gånger för olika miljöer och skriv då exempelvis skogsvana eller stadsvana på rollformuläret.

[Monsterdräpare]

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Vildmarksvana

Du har specialiserat dig på att nedgöra en viss slags monster och får därför addera en tärning till så väl anfallsslag som skadeslag då du attakerar den sortens varelse.

[Musiker]

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Fingerfärdighet

Du kan spela olika slags instrument och får automatiskt en extra tärning när du använder färdigheten Fingerfärdighet för att göra det. Du är dessutom extra skicklig på att använda en viss slags instrument och när du gör det får du dessutom en extra framgång.

Du kan skaffa denna förmåga flera gånger för att vara extra skicklig på flera olika instrument.

Mångsysslare

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du har provat lite av varje under din uppväxt och får därför öka två färdigheter som du inte får något värde på via ditt värv ett steg vardera.

Mästerskytt

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Skytte

Du är otroligt pricksäker och får därför använda en extra tärning vid alla försök att träffa något med ett skjutvapen

Nattsyn

Kategori: Folkslagsförmåga

Du ser nästan lika bra i svagt ljus som du gör i fullt dagsljus. När antalet tärningar du får använda vid en handling minskar på grund av mörker minskar de med en tärning mindre för dig. I totalt mörker ser du däremot inte alls och får därför lika mycket avdrag som alla andra som saknar mörkerseende.

Naturmagi

Kategori: Värvsförmåga

Magiskola

Färdighet: Trolldom

Du har ingående kunskaper i naturmagi och kan därför kasta besvärjelser från den skolan även om deras nivå är tre eller högre. Dessutom får du använda en extra tärning då du kastar besvärjelser från denna skola.

Oskyldig uppsyn

Kategori: Folkslagsförmåga

Du är mästare på att se harmlös och oskyldig ut och får därför addera en tärning till alla slag du gör för att se oskyldig ut eller göra en bortförklaring. Me det fungerar inte mot andra varelser med den här förmågan.

Prickskytt

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Skytte

Om du spenderar din huvudhandling på att sikta noga får du addera ytterligare en tärning till anfallsslaget och skadeslaget då du anfaller någon med ett skjutvapen den kommande rundan.

Sagoberättare

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Övertyga

Du är mästare på att göra en berättelse spännande och när du vill fånga en publiks uppmärksamhet med en spännade berättelse får du använda en extra träning. Du får även använda en extra tärning för att se om du känner till en saga, legend eller en spännade historisk händelse som hade utgjort en spännande berättelse.

Skarp hörsel

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du har mycket skarp hörsel och får därför en automatisk framgång då du använder färdigheten Uppmärksamhet för att Uppfatta eller urskilja ett ljud.

Skugga

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Uppmärksamhet

Du är mästare på att inte synas och får därför använda en tärning extra då du smyger, gömmer dig eller skuggar någon.

Snabba anfall

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Närstrid

Om är obeväpnade eller vapnet du använder inte räknas som otympligt kan du göra ett extra anfall i närstrid varje runda men drar då på dig en Stress.

Snabbsiktare

Kategori: Hjälteförmåga

Krav:

Värde fem eller mer i Skytte samt förmågan Prickskytt

Färdighet: Skytte

Du kan använda din sidohandling för att sikta i stället för en huvudhandling.

[Specialkunskaper]

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Lärdom

Du vet väldigt mycket om någonting speciellt, det kan exempelvis vara drakar, magiska ringar eller heraldik. Om du ska slå för att ta reda på om du känner till något som ligger innom ditt område får du använda två extra tärningar.

[Språk]

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Lärdom

Du talar och läser ett främmande språk

Stridsmästare

Kategori: Hjälteförmåga

Krav:

Värde fem eller mer i färdigheterna Närstrid, Uppmärksamhet och Uthållighet.

Färdighet: Närstrid

Du har full kontroll över varje stridssituation och blir därför av med en extra Stress i inledningen av varje stridsrunda. Du blir alltså normalt av med två Stress varje runda i stället för en.

Stridsvana

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Uppmärksamhet

Du har deltagit i många strider och har god kontroll över striden. Du förlorar därför bara en tärning för var tredje Stress du dragit på dig i stället för var annan Stress. Men det gäller enbart Stress. Om det är Stress i kombination med en annan nackdel, exempelvis Utmattning eller Traum så räcker det med två nackdelar för att du ska förlora en tärning. Dessutom är du en tillräckligt erfaren kämpe för att du ska kunna försöka finta din motståndare, vilket kan göra det lättare att få in en bra träffa.

Stryktålig

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du är hårdhudad och robust volket gör att ditt Skydd ökar med 1 mot vapen med egenskapen Trubbigt.

[Svärdsmästare]

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Närstrid

Du har tränat intensivt med olika former av svärd och får därför använda en extra tärning när du anfaller eller parerar med ett svärd.

Totem

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Viljestyrka

Du är bunden till en djurande som kan vägleda dig och ge dig lite av sin förmåga. Ditt utseende påverkas med tiden så att du får vissa drag av djuret, det kan exempelvis vara så att din kroppsbehåring tilltar om du har björnen som ditt totem eller att dina ögon gulnar om du har vargen som ditt totem.

Genom att försätta dig själv i trans kan du komma i kontakt med ditt totem och få vägledning av det och efter en sådan trans får du ochså lite av djurets förmåga under den kommande scenen. Det kan exempelvis vara en extra tärning i Akrobatik, Styrka, Uppmärksamhet eller Uthållighet. Men det kan även vara kraftigt förhöjt luktsinne eller förbättrat mörkerseende.

Två vapen

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Närstrid

Du kan använda ett vapen i varje hand och det gör att du får utföra ett anfall med varje vapen eller ett anfall med det ena vapnet och en fri parad med det andra varje runda.

Tvåspråkig

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du är uppväxt i en miljö där det talades två olika språk och båda dessa språken är att betrakta som dina modersmål som du talar flytande.

Yxmästare

Kategori: Värvsförmåga

Färdighet: Närstrid

Du har tränat intensivt med olika former av klubbor och yxor och får därför använda en extra tärning när du anfaller eller parerar med en yxa.

Ödets gunstling

Kategori: Bakgrundsförmåga

Du börjar spelet med ett extra i Tur och det kostar dig ett erfarenhetskryss mindre att öka din tur, men aldrig mindre än ett kryss.