Hjältearkivet

Välkommen till Hjältearkivet

Här samlar jag det som jag skapat till Hjältarnas tid och lite material till Kopparhavets hjältar. Här finns även lite material skapat av andra personer. Allt material här är helt inofficiellt.

Verktyg

Tärningsgenerator

Kopparhavsnamn (Namngenerator till Kopparhavet)

Dungeongenerator

Ifyllbara rollformulär

samtliga ifyllbara rollformulär är fixde av Robert Lindh.

Rollformulär till Hjältarnas tid

Rollformulär till Kopparhavets hjältar (enkelsidigt)

Rollformulär till Kopparhavets hjältar (dubbelsidigt)

Fartygsformulär till Kopparhavets hjältar

Resurser

Handlingslista (En snabbguid för att hitta rätt färdighet för en handling)

Formulär för nio motståndare

Motståndarformulär med en storvätte och åtta vättar (Storvätten behöver en värvsförmåga)

Nya regler (En förklaring till några begrepp som introducerats i Magins väv och magins väg)

Kartor

001 Graven (Med tre gravkammare)

002 Källaren (Med vaktrum, celler och en tortyrkammare)

003 Vagnen (Ett beställningsjobb som jag behöll rättigheterna till)

Norra Mirland (En karta och lite information om ett område i norra Västravien)

Arholt (En karta över och lite information om staden Arholt)

Artiklar

Hjältarnas dolkar

Råttfolk

Zerran (en ny magitradition)

Magiska föremål (regler och exempel)

Fantastiska ting (av Fredrik "Burran" Johansson, uppdateras löpande med fler föremål)

Kattfolk

Vargfolk

Äventyr

Tornet på ön (ett äventyr som utspelar sig i närheten av Arholt)

Spelarmaterial till Tornet på ön